Kích Thích 1995

Kích Thích 1995

Kích Thích 1995 Review Rating: 0.0 out of 10 based on 5 reviews.

Kích thích 1995 tóm tắt: nếu mang theo ngày thường thường xuyên sử dụng laptop cùng smart phone, thân thể xuyên qua đến 1995 năm, ngươi sẽ làm cái gì?

Kiếm đồng tiền lớn đương thời giới nhà giàu số một?

Khai công ty đương thương nghiệp đầu sỏ?

Đóng phim điện ảnh đương quốc tế siêu sao?

Làm khoa học kỹ thuật đương học thuật Đại Ngưu?

Có máy tính cùng di động ở, trở lên đều không khó, khó chính là phía dưới sự:

Thân phận như thế nào giải quyết?

Cha mẹ như thế nào đối mặt?

Bằng hữu như thế nào đối đãi?

Nhất mấu chốt chính là: Xuyên qua sau ngươi gặp khi còn nhỏ ngươi, nên như thế nào ở chung?

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK