Hư Vô Thần Tại Đô Thị

Hư Vô Thần Tại Đô Thị

Hư Vô Thần Tại Đô Thị Review Rating: 8.0 out of 10 based on 58 reviews.

Tam đại cấp cuối thần chi một hư vô thần, bởi vì mất hứng làm thần tháng ngày; vì lẽ đó phong ấn tự thân thần lực cùng ký ức, đầu thai đến Địa Cầu một hộ người bình thường gia, đã trở thành một người bình thường Phạm Hoa. Phạm Hoa bởi vì chuyện thương đi du lịch giờ khiến người ta đẩy xuống sườn núi, ai biết để hắn bất ngờ thức tỉnh rồi hắn là hư vô thần, cùng tồn tại chí muốn sáng tạo của mình tiền tài đế quốc, để cho mình có thể chân chính làm được tùy hứng làm. Hắn không có quá nhiều tinh thần trọng nghĩa, hắn chỉ làm mình chuyện muốn làm, mà nghịch lân của hắn chính là thân nhân bằng hữu của hắn, động giả hẳn phải chết

Danh sách chương Hư Vô Thần Tại Đô Thị

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK