Hồng Mông Thiên Đế

Hồng Mông Thiên Đế

Hồng Mông Thiên Đế Review Rating: 7.0 out of 10 based on 2 reviews.

Mười vạn năm trước, Nhân tộc tại Tiên Ma đại lục phát triển đến thời kỳ đỉnh phong, tổng cộng có chín đại thánh địa, phân biệt nắm trong tay chín đại truyền thừa Thiên Thư.Một trận đột nhiên xuất hiện thiên địa biến đổi lớn, Tiên Ma đại lục nhận tính hủy diệt đả kích, thiên băng địa liệt, sinh linh đồ thán, trong đó lấy Nhân tộc tổn thất thảm trọng nhất, bảy đại thánh địa hủy diệt, truyền thừa từ đây đoạn tuyệt, Cửu Đại Thiên Thư cận tồn hai bộ.Thiếu niên Lăng Phong, đằng không xuất thế, giết Thần Ma, nghịch Cửu Thiên, chiến Lục Đạo Luân Hồi, dẫn đầu Nhân tộc trở lại đỉnh phong, chấp chưởng Hồng Mông đại đạo.

Danh sách chương Hồng Mông Thiên Đế

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Giang Nam29 Tháng chín, 2019 11:38
truyện này đọc thì hay mà tả chiến đấu thi hơi kém. đọc nhìu truyện rồi mà Tiên Thiên cảnh giới thường thì là Luyện khí hsy Trúc cơ. TiênThieen Kim Đan la cái quỷ gj
Avatar
Viet Anh Ha22 Tháng mười một, 2020 21:11
@giangnam: đã đọc truyện võ thần chưa?
BÌNH LUẬN FACEBOOK