Hồng Hoang Tạo Hóa

Hồng Hoang Tạo Hóa

Hồng Hoang Tạo Hóa Review Rating: 8.0 out of 10 based on 34 reviews.

Vừa chết kiếp này giải quyết xong phàm trần !

Sống lại Hồng Hoang tạo hóa muôn dân !

Dưới Thiên Đạo tất cả đều giun dế !

Duy có dị số khám phá vạn pháp !

Mà lại xem nhân vật chính cái này lọt vào thế giới Hồng Hoang dị sổ làm sao:

Tạo hóa phúc phận muôn dân

Đạo pháp ngang dọc thiên địa

Tránh thoát Thiên Đạo ràng buộc

Một kiếm phá nhàn rỗi mà đi

Từ đó Tiêu Dao không buộc ...

Danh sách chương Hồng Hoang Tạo Hóa

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hiếu Lê10 Tháng mười một, 2020 19:37
mới dô truyện là tình tiết ngôn lù rồi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK