Hồng Hoang Kế Thừa Hệ Thống

Hồng Hoang Kế Thừa Hệ Thống

Hồng Hoang Kế Thừa Hệ Thống Review Rating: 8.0 out of 10 based on 11 reviews.

Ta là tiền bối chuyển kiếp từ Hồng Hoang trở về Hỗn Độn, thành tựu Tiên Thiên đại thần có thể trực tiếp áp đảo cả vũ trụ.

Tối thiểu cũng là một yêu tộc, hoặc là đầu thai Nhân Tộc, thành tựu Tiên Thiên Đạo Thể, tối thiểu phải có chút cơ sở a!

Tại sao ta đây là chuyển kiếp nhục thân tại Hồng Hoang Thế Giới, còn lại là tư chất tu luyện kém cỏi nhất, không thể kém hơn. Nhân Tộc sơ khai, ứng đối ra sao với Vu Yêu đại kiếp? Thân là một người bình thường, thì phải làm thế nào đây đi thay đổi? Cũng còn khá ta có hệ thống tại...

+Cốt truyện mới mẻ, main lầy lội siêu cấp vô sỉ, có chút tiện v.v..+Cầu Vote, cầu nguyệt phiếu ^^!+đây là bộ convert đầu tay nên có sạn thì mọi người góp ý kiến để tại hạ sẽ nhanh chóng cải thiện :)

Danh sách chương Hồng Hoang Kế Thừa Hệ Thống

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK