Hồng Hoang Đế Kinh

Hồng Hoang Đế Kinh

Hồng Hoang Đế Kinh Review Rating: 10.0 out of 10 based on 3 reviews.

linh hồn Xuyên Việt phụ thân trọng sinh, mở ra thuộc về hắn nghịch tập con đường;Cái gì Linh Kỹ, không cần, kèm theo tùy thân Linh Kỹ kho;Kiếp trước Vô Danh công pháp, rốt cuộc có lai lịch gì;Hiện thế Huyền Linh ngọc bội, lại sẽ có diệu dụng gì;Truyền thừa chi đạo thuộc về cùng ai, cuối cùng có thể hay không dòm ngó ngôi báu đỉnh phong!⇌⇋⇌⇋⇌⇋⇌⇋⇌⇋⇌⇋⇌⇋⇌⇋⇌⇋⇌⇋★ Hãy đề cử 10 sao sau khi đọc truyện nếu thấy hay.

★ Hãy đề cử 9 - 10 ở mỗi chương truyện nếu thấy convert tốt.

★ Hãy đề cử nguyệt phiếu nếu thấy truyện có tiềm năng.

★ Hãy tặng converter 1 - 2 kim đậu vì đó là siêu động lực.❋ Nếu thấy không hay hãy đừng nói lời đắng cay và ấn tổ hợp phím : windows + mũi tên chỉ bên phải + enter.

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK