Hỗn Luyện Chư Thiên

Hỗn Luyện Chư Thiên

Hỗn Luyện Chư Thiên Review Rating: 5.0 out of 10 based on 6 reviews.

Thần thông, Thống Nhiếp Âm Dương.
 
Nhật Nguyệt nơi tay, biến hóa tùy tâm.
 
Đánh vỡ Hư Không, ngao du Bát Cực.
 
Đấu Chuyển Tinh Di, thay đổi Càn Khôn.

Một cái ăn nhờ ở đậu, thân phận hèn mọn thiếu niên, thông qua ngẫu nhiên cơ duyên, bước chân vào một cái không thể tưởng tượng rung động thế giới.
 
Ở giữa thiên địa, duy ta Bất Hủ. Chân đạp U Minh, tay che Thương Khung. Chúa tể Càn Khôn, Hỗn Luyện Chư Thiên!

5 Chương mới cập nhật Hỗn Luyện Chư Thiên

Danh sách chương Hỗn Luyện Chư Thiên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK