Hỗn Độn Thiên Thể

Hỗn Độn Thiên Thể

Hỗn Độn Thiên Thể Review Rating: 8.0 out of 10 based on 669 reviews.

Rác rưởi? Không thể tu luyện? Không, ta chính là trong thiên địa mạnh mẽ nhất thể chất —— Hỗn Độn thiên thể!

Chân đạp đại địa, kiên giang núi cao, đỉnh đầu bầu trời! Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời! Thiên địa thể chất mạnh nhất trở nên mạnh mẽ con đường, một cái thấp kém tồn tại quật khởi con đường, một cái Vô Thượng tồn tại thăng cấp con đường.

Danh sách chương Hỗn Độn Thiên Thể

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lol tên16 Tháng sáu, 2020 21:25
VỢ : Mục Lệ Nguyệt --- Vưu Mộng Thanh --- Triệu Chỉ Tình --- Lam Khả Nhi --- Tư Đồ Huyên HỆ THỐNG TU LUYỆN : Tu Chân Giới 1-Hậu Thiên(Giao Long) : Tầng 1 -> Tầng 9 2-Tiên Thiên(Quỳ Long) : Tầng 1 -> Tầng 9 3-Trúc Cơ(Bàn Ly) -> 4-Toàn Chiếu(Bàn Ly) -> 5-Dung Hợp(Bàn Ly) -> 6-Tâm Động(Bàn Ly) -> 7-Linh Tịch(Bàn Ly) -> uất Khiếu(Giác Long) -> 9-Phân Thần(Giác Long) -> 10-Hợp Thể(Giác Long) -> 11-Độ Kiếp(Giác Long) (mỗi cảnh giới : Tiền kỳ -> Trung kỳ -> Hậu kỳ) 12-Thuế Biến(Giác Long) : Tiền kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu kỳ -> Bán Tiên -> Nhất Bộ Tiên Nhân -> Bán Bộ Tiên Nhân Tiên Giới : 13-Thiên Tiên(Ứng Long) -> 14-Thượng Tiên(Ứng Long) -> 15-Kim Tiên(Ứng Long) -> 16-Huyền Tiên(Ứng Long) -> 17-La Thiên Thượng Tiên(Bàn Long) -> 18-Đại La Kim Tiên(Bàn Long) -> 19-Cửu Thiên Huyền Tiên(Bàn Long) -> 20-Tiên Vương(Bàn Long) -> 21-Tiên Quân(Địa Long) -> 22-Tiên Đế(Địa Long) -> 23-Tiên Tôn(Địa Long) -> 24-Chuẩn Thần : (mỗi cảnh giới : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ) Thiên Giới (Thần Giới) : 25-Thần Nhân -> 26-Chân Thần -> 27-Thiên Thần -> 28-Chủ Thần -> 29-Thiên Hậu -> 30-Thiên Quân -> 31-Thiên Vương -> 32-Thiên Đế -> 33-Thái Cổ Thần ->34-Thiên Tôn (mỗi cảnh giới : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ) 35-Chuẩn Thánh : Cấp 1 -> Cấp 10 -> Ngụy Thánh Thánh Giới : 36-Thánh Nhân -> 37-Đại Thánh -> 38-Bất Từ -> 39-Bất Diệt -> 40-Huyền Thánh -> 41- Cổ Thánh -> 42-Thánh Vương -> 43-Tổ Thánh (mỗi cảnh giới : Cấp 1 ----> Cấp 9) 44-Hỗn Độn Tổ Thánh : Nhất Giai ----> Cửu Giai -> Thánh Bảng 45- Chí Tôn : Nhất tinh --> Cửu Tinh -> Phong Hào -> Ngụy Chúa Tể 46-Giới Chủ=(Chúa Tể): Nhất Tinh --> Cửu Tinh (max 18 tinh) Hỗn Độn Giới(Vô tận tinh không) : 47-Luân Hồi -> 48- Hỗn Không -> 49-Vũ Quang -> 50-Tạo Hóa -> 51-Động Minh -> 52-Chế Giới -> 53-Thiên Nhân -> 54-Chân Ngã -> 55-Vô Ngã -> 56-Đại Đạo Sơ -> 57-Đạo Quân -> 58-Đại Đạo Chủ -> 59-Đạo Tổ (mỗi cảnh giới : Nhất Giai ---> Cửu Giai -> Nửa Bước=Đỉnh Phong) 60-Chưởng Khống Giả : Tiểu - Đại - Hỗn Độn
BÌNH LUẬN FACEBOOK