Hồn Chiến Thánh Đế

Hồn Chiến Thánh Đế

Hồn Chiến Thánh Đế Review Rating: 9.0 out of 10 based on 513 reviews.

Đại Ương Hoa Cung cung chủ Đế cấp Chú Hồn sư, Đế cấp Luyện Khí sư, Đế cấp Phù Văn sư, Đan Đế Tề Duệ bị yêu nhất nữ nhân cùng huynh đệ tốt nhất sát hại.

Mười năm sau, giữ lại hoàn chỉnh ký ức Tề Duệ mượn thi trùng sinh, từ đây tu vô thượng thần công, rèn đúc tuyệt thế Võ Hồn, thành tựu Hồn Võ Thánh Đế!

Danh sách chương Hồn Chiến Thánh Đế

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Sơn Hải14 Tháng tám, 2019 14:44
để ý sửa lại tên nhân vật, ntn đọc kì v
BÌNH LUẬN FACEBOOK