Hollywood Chi Đế Quốc Quật Khởi

Hollywood Chi Đế Quốc Quật Khởi

Hollywood Chi Đế Quốc Quật Khởi Review Rating: 9.0 out of 10 based on 3 reviews.

Hollywood cuối thế kỷ 20, vừa nhắc tới công ty điện ảnh.

Mọi người đầu tiên nghĩ đến đúng là, 8 công ty điện ảnh lớn lũng đoạn 90% thị trường điện ảnh.

Thẳng đến khi hắn xuất hiện đánh vỡ hết thảy.

Mà mục tiêu của hắn là đem lũng đoạn tiến hành đến cùng, cục diện Hollywood tương lai chỉ có một nhà độc đại.

Danh sách chương Hollywood Chi Đế Quốc Quật Khởi

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK