Hokage Chi Hắc Dực

Hokage Chi Hắc Dực

Hokage Chi Hắc Dực Review Rating: 9.0 out of 10 based on 865 reviews.

Vô ý xuyên qua đến Hokage thế giới, lại không nghĩ rằng lại cùng Tứ Đại làm đồng môn, cái này có thể làm sao làm a, cái gì, muốn ta làm Tứ Đại Hokage, vậy làm sao có thể, ta sẽ không làm cái này việc ngốc đây.Truyện hay đã được 400+++ chương. Cầu VOTE 9-10 điểm dưới cuối mỗi trang chuyện. Cầu dề cử VOTE 10 like facebook. Tks all. Để trước sang tháng đăng.....

Thế giới đi qua:

+++ Naruto(Đã xong)

+++ Tần Thời Minh Nguyệt Đạo ( Đã xong)

+++ Fairy Tail

Mọi Người Chờ Truyện Thì Vào Link Này Đọc Đỡ Truyện Của Mình Nhe. Làm Đồng Nhân Võng Du.

http://truyencv.com/truyen-dang-boi/41878/

P/s:Cầu vote 9-10 dưới mỗi chương!! Cầu kim nguyên đậu, quăng đậu càng nhiều mình càng vui thì sẽ up nhiều chương hơn nhe tks all!!!! P/s: Cầu vote cầu kim nguyện đậu. Quăng đậu càng nhiều mình càng vui càng đăng nhieu

P/s: 1np=2 chương........1 kim nguyên đậu =4c........2kim nguyên đậu = 10c............ 3 kim nguyên đậu = 20c. Cầu đậu chống đói để sống hết tháng sinh viên

Danh sách chương Hokage Chi Hắc Dực

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK