Hokage Chi Chung Cực Thể Thuật

Hokage Chi Chung Cực Thể Thuật

Hokage Chi Chung Cực Thể Thuật Review Rating: 9.0 out of 10 based on 4 reviews.

Hắn là một kẻ bình thường , không có gì đặc biệt . Hắn chỉ muốn yên lặng sống tốt hết đời . Nhưng bất ngờ hắn bị xuyên qua hỏa ảnh thế giới . Không có Uchiha lừng danh sharingan , không có huyết kế giới hạn đặc biệt . Còn phải cùng đội với itachi ? Vì mạng sống của mình . Hắn phải không ngừng cố gắng ... Cũng may hắn được Chung cực thể thuật hệ thống . Khi đến giới hạn khi rèn luyện thể thuật sẽ được thăng cấp ...

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK