Hoành Tảo Hoang Vũ

Hoành Tảo Hoang Vũ

Hoành Tảo Hoang Vũ Review Rating: 7.0 out of 10 based on 215 reviews.

Nhân thể có 360 khiếu huyệt có thể thu nạp linh khí cung cấp cho võ giả khả năng nghịch thiên đoạt thiên địa tạo hóa thành tựu đại đạo vô thượng. Nhưng không phải cứ sinh ra là có thể thu nạp linh khí mà cần thông qua tu luyện mà các khiếu huyệt mới có thể thu nạp linh khí.

Lâm Lạc căn cốt yếu kém, 17 tuổi mới kích hoạt được 3 khiếu huyệt nhưng bỗng một ngày hắn ta bị một cái đỉnh từ trên trời rơi trúng đầu biến thành trò cười của cả gia tộc nhưng từ đó hắn lại gặp được thiên đại kỳ ngộ mờ ra cho hắn một con đường thông thiên.

Danh sách chương Hoành Tảo Hoang Vũ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Triệu Thiên31 Tháng bảy, 2018 21:34
toi muon lac vao trong truyen
Avatar
hunter huynh27 Tháng mười, 2019 09:03
PHÀM GIỚI : +HẬU THIÊN:"12 tầng": 1->3:Nhập Môn Cảnh --- 4->6:Hổ Lực Cảnh --- 7->9:Bạo Khí Cảnh --- 10->12:Cương Khí Cảnh ( mỗi tầng : Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh Phong ) +TIÊN THIÊN THẬP CẢNH: 1-Tiên Thiên ---- 2-Thanh Huyền ---- 3-Niết Âm ---- 4-Minh Dương ---- 5-Giác Vi ---- 6-Thông Minh ---- 7-Khuy Linh ---- 8-Địa Nguyên ---- 9-Thiên Hợp ---- 10-Thích Biến :"mỗi cấp : 10 trọng thiên"::1->3:Tiểu Thừa Cảnh --- 4->6Trung Thừa Cảnh --- 7->9:Đại Thừa Cảnh --- 10:Đại Viên Mãn ( mỗi trọng : Sơ - Trung - Hậu - Đại Viên Mãn ) +TIÊN CẢNH THẬP BỘ(LINH CẢNH THẬP BỘ): 1-Không Linh --- 2-Huyễn Linh --- 3-Huyền Linh --- 4-Tịch Linh --- 5-Diệt Linh --- 6-Toái Linh --- 7-Tông Linh --- 8-Tôn Linh --- 9-Hạo Linh --- 10-Chủ Linh (mỗi cấp : Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh Phong) +TINH VỰC CẢNH: 1-Tinh Vương ---- 2-Tinh Hoàng ---- 3- Tinh Đế (Mỗi Tinh : Nhất Trọng ---> Tam Trọng) { mỗi trọng : Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh Phong ) THẦN GIỚI: +THẦN ĐẠO CẢNH: 1-Hư Thần ( Lĩnh Ngộ Pháp Tắc) HOẶC Ngụy Thần (Tăng Lực Lượng ) 2-Sơ Vị Thần --- 3-Trung Nguyên Thần --- 4-Thượng Thiên Thần {(Mỗi Cấp : Nhất Trọng ---> Tam Trọng) { mỗi trọng : Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh Phong )} 5-Thần Vương ( Mỗi Cấp : Nhất Tinh ---> Cửu Tinh ) {(mỗi tinh : Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh Phong )} 6-Chí Tôn Thần Hoàng (Côn phệ pháp Jul 31, 2019 · 0 trả lời  · 0  Trần Hùng · Bá Tánh Bình Dân 9 cảnh giới 108 cấp 324 ( sơ kỳ,trung kỳ,đỉnh phong) mà sống được có 1000 tuổi =)))) vcl truyện Nov 14, 2018 · 0 trả lời  · 1  Trần Hùng · Bá Tánh Bình Dân *** cảnh giới rõ cao mà cũng đéo biết bay :))) 1* cũng đéo được Nov 13, 2018 · 0 trả lời  · 0  Trần Hùng · Bá Tánh Bình Dân cảnh giới mới vcl :))) Nov 12, 2018 · 0 trả lời  · 0 Thêm bình luận IOSAndroidPCNội quy copy
Avatar
Canhan Ho10 Tháng ba, 2020 23:11
tinh hoàng tên bố đời quá
Avatar
troixd thuyen25 Tháng mười, 2020 21:26
dhdjeieieeiieieiei33333iirjrjrnrrnrnjrjrjrjrjrjriirirrfffyfgggggwywuiwwuwuuwuwuhwhwwibiwivivvuviiviwviwivuvvuuveievieiveivuevuevvuveuvuevuevuevuevuveiveuveuveuveuveuveu euceuceuceuceuceece êcvevuevevevevevuevevuevevuevueeuveuveuveveecevyevveyevyvwybwinwibeuveyeiwnwvcywceuebebuvecueuveucuecevuce
BÌNH LUẬN FACEBOOK