Hoàng Kim Đồng

Hoàng Kim Đồng

Hoàng Kim Đồng Review Rating: 8.0 out of 10 based on 15 reviews.

Trang Duệ là một nhân viên công tác của Điển Đương Hành, một sự việc ngoài ý muốn phát sinh, cặp mắt hắn phát sinh dị biến.

Gốm sứ xa hoa, đồng thau cổ đẹp đẽ, những cuộc đánh cuộc kinh tâm động phách, y tá xinh đẹp huệ chất lan tâm, thiên kim tiểu thư lãnh nhược băng sương kéo đến, cuộc sống của hắn cũng phát sinh những biến hóa long trời lở đất.

Danh sách chương Hoàng Kim Đồng

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK