Hoa Vân Phi

Hoa Vân Phi

Hoa Vân Phi Review Rating: 9.0 out of 10 based on 68 reviews.

"Ta là một cái đáng thương con cá , qua nhiều năm như vậy , lần lượt gắng sức nhảy lên , mỗi một lần đều cho là thoát khỏi cái kia con sông , nhảy lên trời mà lên, đánh về phía một cái khác đầu thuộc về của chính ta sinh mạng sông , Nhưng là mỗi một lần đều bị một cái đại thủ mạnh mẻ bắt trở lại , lần nữa ném vào khác cái kia không đổi nước chảy , thủy chung hướng một cái phương hướng đi tới ."

"Nếu như có thể lựa chọn , ta chỉ nguyện làm Thái Huyền Tinh Phong một cái hài đồng , đó là ta vui sướng nhất thời gian ."

Danh sách chương Hoa Vân Phi

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK