Hoa Sơn Tiên Môn

Hoa Sơn Tiên Môn

Hoa Sơn Tiên Môn Review Rating: 7.0 out of 10 based on 36 reviews.

Lục Nguyên tính tình vốn là một kẻ lười biếng, chỉ muốn ăn rồi ngủ, một đệ tử bình thường của Bắc Phong Hoa Sơn Tiên Môn, vốn cho rằng mình có thể du đãng nhàn rỗi bình yên cả đời nhưng vì sư phó thọ nguyên không nhiều, đủ loại khiêu chiến ập đến hắn không thể không liều một phen.

Trong lúc vô tình, hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý trong kiếm, về sau luyện thành Chung Cực Kiếm ý, hóa thành Vân Long thập hình. Dùng Chung Cực kiếm thuật, khiêu chiến các lộ tiên ma trên tiên giới.

Ngươi có muôn vàn pháp thuật, tất cả các đại pháp ma đạo ta chỉ dùng kiếm mà phá.

Vô tình, Lục Nguyên trở thành truyền kỳ lớn nhất của tu tiên giới trở thành thần thoại trong kiếm, kiếm đạo truyền thuyết.

Danh sách chương Hoa Sơn Tiên Môn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Minh Vũ Duy13 Tháng tám, 2020 22:44
chuyện làm kiếm ý hơi bị dạp khuôn về ngũ hành kiếm ý chán là cho đéo phát triển đc nhiều từ các loại ý khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK