Hoa Khôi Thiếp Thân Cuồng Thiếu

Hoa Khôi Thiếp Thân Cuồng Thiếu

Hoa Khôi Thiếp Thân Cuồng Thiếu Review Rating: 9.0 out of 10 based on 13 reviews.

Hắn là võ học kỳ tài, dùng độc cao thủ!Xuống núi tìm kiếm Tiểu sư muội, lại bất ngờ trở thành hoa khôi bảo tiêu. . .Từ nay một cái giống như yêu nghiệt học sinh ra đời!Hắn đuổi theo hoa khôi, chỉnh đốn ác bá, đô thị xưng Tôn tung hoành thiên hạ!Tu Cổ Võ, diệt cường địch, càn quét Bát Phương bước lên đỉnh phong!

Danh sách chương Hoa Khôi Thiếp Thân Cuồng Thiếu

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK