Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới

Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới

Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới Review Rating: 9.0 out of 10 based on 104 reviews.

Lâm Xuyên xuyên qua đến Tu Chân giới, cùng hắn cùng một chỗ xuyên qua tới đấy, là một viên đến từ Naruto bên trong trái Chakra

Ăn viên này trái cây, Lâm Xuyên tựu là Tu Chân giới Ostsutsuki Kaguya! Tam đại đồng thuật, thậm chí cao cấp hơn Rinne Sharingan, Tenseigan!

P/s: Một tuần làm một lần, có thể sẽ sớm hơn nhưng sẽ không trễ hơn một tuần.

P/s 2 : Tiên pháp: dùng chakra và linh khí

- Tiên thuật: dùng linh khí

- nhẫn thuật : dùng chakra

P/s 3 : 1 ngày chỉ có 20-30c m.n thông cảm cuối tuần mình làm 100c để theo kịp tiến độ bên trung đang là hơn 800c

Danh sách chương Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK