Hiện Thế Vũ Tôn

Hiện Thế Vũ Tôn

Hiện Thế Vũ Tôn Review Rating: 8.0 out of 10 based on 33 reviews.

Đô thị hiện đại, phồn hoa thịnh thế,

Mặt ngoài yên tĩnh tường hòa, kì thực nguy cơ tứ phía,

Nếu muốn tại loại này tiền tài trên xã hội sinh tồn được,

Hoặc là làm một cái bình thường người thường,

Hoặc là làm một cái vô thượng cường giả,

Chỉ là, hắn nhất định là không tầm thường,

Mỗi một lần hiểm hiểm cầu sinh,

Cũng chỉ là đá kê chân trên đường thành công của hắn,

Hắn tin tưởng vững chắc,

Sinh tồn chi đạo, cũng làm mạnh hơn tự thân!

5 Chương mới cập nhật Hiện Thế Vũ Tôn

Danh sách chương Hiện Thế Vũ Tôn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK