Harry Potter Chi Tối Cường Hệ Thống

Harry Potter Chi Tối Cường Hệ Thống

Harry Potter Chi Tối Cường Hệ Thống Review Rating: 9.0 out of 10 based on 16 reviews.

" Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, được thưởng kim cương ruong x1, bạch kim rương x3, 13500000 exp"

" Cuối cùng cũng giết được voldemort a, haizzzz mệt quá"

Lê Hậu là một trạch nam đạt được tối cường hệ thống và bị xuyên không dến thế giới Harry Potter và mong muốn của cậu là xây dựng một hậu cung cường đại.

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK