Hạo Kiếp Trùng Tu

Hạo Kiếp Trùng Tu

Hạo Kiếp Trùng Tu Review Rating: 9.0 out of 10 based on 94 reviews.

Thiên kiếp buông xuống, linh mạch đứt đoạn, Thượng Cổ Hoang Thú chen chúc mà ra, Tu Chân Giới lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn cùng tai nạn.

Dương Vũ mang theo hạo kiếp sau mấy chục năm trí nhớ, về tới thiên kiếp buông xuống trong ngày hôm ấy.

Như thế nào mới có thể ngăn cản trận này thiên kiếp, bước về phía Trường Sinh đại đạo, bước trên cái này Tu Chân Giới đỉnh phong!

Danh sách chương Hạo Kiếp Trùng Tu

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK