Hãn Thích

Hãn Thích

Hãn Thích Review Rating: 8.0 out of 10 based on 22 reviews.

Nguyện dùng thiên hạ độc bộ chi thiết kỵ, đạp biến cái này vạn dặm non sông.

Võ giả, chết trận chiến trường, da ngựa bọc thây, hạnh đấy!

Tựu lấy ta Đại Hán hoàng thúc danh tiếng, phía trước liền núi đao biển lửa, cũng đem gót sắt san bằng chi!

Ta là Lưu Sấm, đây là chuyện xưa của ta!

Danh sách chương Hãn Thích

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK