Giả Lập Tam Quốc Bình Luận Thiên Hạ

Giả Lập Tam Quốc Bình Luận Thiên Hạ

Giả Lập Tam Quốc Bình Luận Thiên Hạ Review Rating: 8.0 out of 10 based on 629 reviews.

Trường Thiên hai mắt nhìn chăm chú lên mình dưới trướng cực phẩm nhất thôn dân Lý lão tứ, nhìn đối phương tấm kia đen kịt tràn đầy nếp uốn mặt mo, chững chạc đàng hoàng lớn tiếng nói: "Tử trị thế chi năng thần, loạn thế chi gian hùng cũng".—— Đinh! Hệ thống nhắc nhở . Chúc mừng ngài sử dụng 'Bình luận thiên hạ' quyền hạn, thành công lời bình Lý lão tứ . Song phương thu hoạch được 1000 thanh danh, Lý lão tứ thu hoạch được 'Trị thế chi năng thần, loạn thế chi gian hùng' đặc tính!* Các bạn ủng hộ bằng 3 phương thức:

1. Bấm vào 5 sao dưới tên truyện. (Mỗi IP chỉ được 1 lần)

2. Bấm đề cử, chọn số Nguyệt phiếu. ( Chỉ áp dụng với bạn có Tài khoản của truyencv.com)

3. Cuối mỗi chương đánh giá chất lượng conver. (Nếu hiển thị)

Chân thành cảm ơn!

Danh sách chương Giả Lập Tam Quốc Bình Luận Thiên Hạ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK