Elamba

Elamba

Elamba Review Rating: 10.0 out of 10 based on 2 reviews.

Elamba đại lục, thế giới phía Đông, Phá Toái quần đảo, một lòng muốn trở thành Kỵ Sĩ, cướp lấy Kỵ Sĩ cao nhất vinh dự "Thiên Sứ Kỵ Sĩ" thiếu niên Carling, nhưng bởi vì bất ngờ mất đi trở thành Kỵ Sĩ tư cách. Cùng nhân loại như nước với lửa Ma Linh, lại trời xui đất khiến mà trở thành Carling "Đồng bạn."Không thể trở thành Kỵ Sĩ Carling, lại lấy "Ma Linh Kỵ Sĩ" thân phận, bắt đầu hắn tại Elamba thế giới thần kỳ lữ trình.

Danh sách chương Elamba

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK