Đuổi Thi Thế Gia

Đuổi Thi Thế Gia

Đuổi Thi Thế Gia Review Rating: 9.0 out of 10 based on 2719 reviews.

bầu trời tam kỳ nhật nguyệt tinh, chư thần thống chiếu trấn tam phương, mạt sát mãnh quỷ không lưu tình, che trời lấp đất thần quỷ kinh, tà ma yêu nghiệt hưu tác quái. Phá gian phá yêu phá bất bình. ................................ Trăm năm phía trước, đạo pháp hưng thịnh, quần hùng cũng khởi, trong lúc nhất thời nhiều ít hào kiệt! Trăm năm sau, đạo pháp xuống dốc, đuổi thi một mạch càng là mai danh ẩn tích, nhưng mà ta —— Ngô Cửu Âm, còn lại là đuổi thi thế gia cuối cùng một cái đuổi thi người.❂❂❂ Những mức buff:

2 np = 1 chương

1 Kim Đậu (10,000 đậu) = 10 chương

1 Hỏa Tinh Châu = 10 chương

1 Thất Thải Châu = 10 chương

1 Kim Sa Châu = 10 chương

Danh sách chương Đuổi Thi Thế Gia

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyen Cong15 Tháng bảy, 2019 08:45
như loz
Avatar
Nguyễn Hoàng15 Tháng mười một, 2019 09:38
thu coi co hay ko
Avatar
Nguyễn Hoàng15 Tháng mười một, 2019 19:04
doc nhu cut ay ta te day dm duoi thi ma cu thanh mau mai
Avatar
Đinh Sơn06 Tháng năm, 2020 11:25
Không có tí cuốn bút nào. Theo tôi thì chán phèo
BÌNH LUẬN FACEBOOK