Dục Huyết Binh Hồn

Dục Huyết Binh Hồn

Dục Huyết Binh Hồn Review Rating: 9.0 out of 10 based on 1112 reviews.

Nguyên Linh tinh cầu do khủng hoảng dầu mỏ cùng lương thực, các quốc gia không phát sinh chiến tranh quy mô lớn trong trăm năm qua đột nhiên bộc phát chiến tranh, hơn mười tỷ người bị cuốn vào trong chiến tranh, Hồ Hạo là người Trái Đất lần thứ hai xuyên qua đến tinh cầu này, vốn định du lịch vòng quanh thế giới nhưng không ngờ chiếc tranh lại xảy ra.Làm binh nhì, "Hạo ca, địch nhân đã vọt tới rất gần rồi!"

Hồ Hạo: "Đánh!"

Làm tướng quân, "Sư trưởng, sư đoàn bộ đội đối diện chiếm địa bàn của chúng ta!"

Hồ Hạo: "Nện!"

Làm đại tướng quân, "Đại tướng quân, Mã Lạp quốc nói không cho chúng ta thuê hải đảo, bao nhiêu tiền cũng không cho thuê!"

Hồ Hạo: "Đoạt!"✱✱✱ KHO TRUYỆN CONVERT CỦA NGAYTHODNG

http://truyencv.com/truyen-dang-boi/90213

Danh sách chương Dục Huyết Binh Hồn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK