Độc Tài Chi Kiếm

Độc Tài Chi Kiếm

Độc Tài Chi Kiếm Review Rating: 8.0 out of 10 based on 53 reviews.

Ốc sên là tác giả cấp đại thần trong lĩnh vực về võng du, game online. Các bộ cực kỳ hay về võng du như Tặc Đảm (có bản dịch full), Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ ,...
 
Một tháng sau khi hoàn tất bộ Trọng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ, Ốc Sên đã tiếp tục với bộ truyện thứ năm là Độc Tài Chi Kiếm.

Với nhân vật đạo tặc thiên về đánh lén hoàn toàn trong các bộ truyện vừa qua thì bây giờ lại một lớp nhân vật khác hoàn toàn là Đức Lỗ Y, tác giả sẽ xây dựng mạch truyện như thế nào đây!

Danh sách chương Độc Tài Chi Kiếm

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK