Đoán Tiên

Đoán Tiên

Đoán Tiên Review Rating: 7.0 out of 10 based on 66 reviews.

Hồn mất Dị Giới, vốn nên tan thành mây khói chi nhân, nhưng mà làm một khỏa kỳ dị chi tâm dẫn dắt, phụ linh thân đạp vào tu đạo nghiệp đồ.

Trảm núi non, bổ điệp chướng, nhẹ nhàng thiếu niên muốn thành Tiên.

Hắn nên như thế nào cầu giải chứng đạo, đi ra một đầu độc nhất vô nhị Bổ Thiên chi lộ!

Danh sách chương Đoán Tiên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK