Đô Thị Trùng Hoàng

Đô Thị Trùng Hoàng

Đô Thị Trùng Hoàng Review Rating: 8.0 out of 10 based on 178 reviews.

Chẳng hiểu ra sao, Lý Phong nắm giữ thu thập huyết tinh năng lực.

Chăn nuôi con kiến, con kiến trở thành kiến Vương, hơn nữa còn có nắm giữ hiệu triệu ngàn kiến chỉ huy trị?

Chăn nuôi muỗi, muỗi trở thành huyết văn vương, văn vương rút lấy huyết dịch của người khác, còn có thể mang đến cho hắn huyết tinh?

Chăn nuôi bọ ngựa, năm lần chăn nuôi sau khi, lại thăng cấp thành khiến ma, đồng thời còn có thể cùng chung bầy sâu sở trường? Con kiến lực lượng, con gián thân thể, bọ ngựa bản năng chiến đấu, ta sát, người nào đó khổ bức người sinh nghịch chuyển.

Thu thập huyết tinh, chăn nuôi, cùng chung sở trường, cải tạo, hợp thành. . . Từ đây, khổ bức điếu tia đùa bỡn đô thị.
. . .

Danh sách chương Đô Thị Trùng Hoàng

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK