Đô Thị Chi Hệ Thống Đại Trừu Tưởng

Đô Thị Chi Hệ Thống Đại Trừu Tưởng

Đô Thị Chi Hệ Thống Đại Trừu Tưởng Review Rating: 9.0 out of 10 based on 44 reviews.

Sinh viên đại học năm thứ tư Diệp Thu, một lần bất ngờ được một cái thần kỳ rút thưởng Hệ Thống, hơn nữa còn là chuyên môn lấy ra người khác Hệ Thống:Hồn giới Dược Lão xuất từ Đấu Phá Thương Khung, luyện dược vô song.Thư viện hệ thống xuất từ Thiên Đạo thư viện, toàn trí toàn năng.Mỹ thực hệ thống xuất từ Mỹ Thực thương nghiệp cung ứng, hưởng hết được khẩu vị.Hỗn Độn Bổn Nguyên xuất từ Võ Thần, luyện công không bình cảnh.Hồng bao hệ thống xuất ra từ Tam Giới hồng bao, đoạt thần tiên hồng bao.Dựa vào cái này thần kỳ hệ thống, Diệp Thu đi tới nhân sinh đỉnh cao!

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥✶ Mọi người đề cử truyện, cầu vote 10* !!, vote 9-10 dưới mỗi chương ủng hộ dùm mình nhé. Những cái đó chỉ tốn bạn vài chục giây nhưng lại là động lực để mình có thể làm càng ngày càng chất lượng hơn!✶ Cầu ném kim đậu, nguyệt phiếu.P/s: Truyện đã kịp tác.Ai ko thích thể loại này có thể close tab đừng nặng lời chi để đau lòng nhau !!!!!

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥

5 Chương mới cập nhật Đô Thị Chi Hệ Thống Đại Trừu Tưởng

Danh sách chương Đô Thị Chi Hệ Thống Đại Trừu Tưởng

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK