Đồ Thần Đao Quyết

Đồ Thần Đao Quyết

Đồ Thần Đao Quyết Review Rating: 9.0 out of 10 based on 8 reviews.

Viễn cổ thời gian, có rất nhiều bởi vì trường sinh mà tu tiên, sửa thần. Thế nhưng tiên lộ nhấp nhô hung hiểm, tối hậu khả dĩ đi tới tới hạn người của lại có bao nhiêu? Ở Vương gia thôn dặm Vương Vũ Hiên, bị một đạo chùm tia sáng không có vào mi tâm, một người biết đó là cái gì? Như vậy Vương Vũ Hiên tương lai thì như thế nào... . . . . . Đặc sắc nội dung vở kịch, sẽ là ngươi thích bộ này tiểu thuyết!

Danh sách chương Đồ Thần Đao Quyết

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK