Dịch Cân Kinh

Dịch Cân Kinh

Dịch Cân Kinh Review Rating: 8.0 out of 10 based on 41 reviews.

Tần Thứ, một cái chất phác thiếu niên theo gia gia ẩn cư tại Đông Bắc thâm sơn trung tu tập Thiên Xà xạ tức luyện khí thuật. Sau khi gia gia tạ thế, theo di ngôn của gia gia trở lại Thiên Xà tộc nhất mạch để nhận tổ quy tông, thì bị tộc trưởng ám hại, phế bỏ nội đan trở thành phế nhân không thể tiếp tục tu luyện khí thuật.

Danh sách chương Dịch Cân Kinh

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK