Diamond No Ace Mạnh Nhất Batter

Diamond No Ace Mạnh Nhất Batter

Diamond No Ace Mạnh Nhất Batter Review Rating: 9.0 out of 10 based on 26 reviews.

Một cái vượt qua đời đời batter, một trận không có khói lửa chiến tranh.



Nơi này là quyết ra bại giả sân bãi, tại đây chỉ có người thắng mới có thể xưng vương!



Kim cương trên trận tinh anh, bóng chày tinh linh ưu ái!



Ta cũng là truyền kỳ! Một cái người khác vô pháp với tới bóng chày thần

Danh sách chương Diamond No Ace Mạnh Nhất Batter

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK