Dị Thế Thánh Võ Hoàng

Dị Thế Thánh Võ Hoàng

Dị Thế Thánh Võ Hoàng Review Rating: 9.0 out of 10 based on 607 reviews.

"Ngươi thấy là võ học thịnh thế, ta nhìn thấy lại là nhân tộc loạn thế!""Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu đều là con cọp giấy; ở tương đối thực lực trước mặt, hết thảy mưu kế đều là thắng bại chi mấu chốt!""Trường kiếm hành hiệp? ! Chẳng qua chỉ là Không Trung Lâu Các! Chúng ta hẳn tận sức khắp thiên hạ vô Hiệp! Không phải là không tồn tại, là không cần!" ----- Cổ Nghị nói.- Ở đây bạn sẽ gặp qua Luyện Nghê Thường , Lý Mạc Sầu, Sở Lưu Hương, Lý Tầm Hoan. Bạch Phát Ma Nữ, Gia Cát Chính Ngã,... Và các võ công kiếm hiệp Kim Dung, Cổ Long, ....+ Truyện đọc ổn mọi người ủng hộ.- Cầu 10 điểm vote mỗi cuối chương truyện.1 Ngày 5 chương~~~

5 Chương mới cập nhật Dị Thế Thánh Võ Hoàng

Danh sách chương Dị Thế Thánh Võ Hoàng

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK