Đi Ra Bàn Ti Động

Đi Ra Bàn Ti Động

Đi Ra Bàn Ti Động Review Rating: 9.0 out of 10 based on 13 reviews.

Bàn Ti Lĩnh có một Bàn Ti Động, ở bảy cái Spiderman, thích mặc tất chân. Lưỡng Giới Sơn ép xuống lấy con khỉ ngang ngược, kình thiên một côn, dám đem trời thọc một cái thông thấu. Cao Lão Trang chiêu con rể, có thể ăn có thể làm, còn biết trở mặt. Đông Thổ Đại Đường Hoàng Đế không tin phật, Địa Ngục ba ngày du. Vũ gia ra cân quắc, Mị Nương nhất tiếu khuynh thành, trừng mắt muốn đem long ỷ ngồi. Đầy trời Thần Phật, sống không quá năm trăm tuổi. Khắp nơi trên đất Yêu Ma, tương ái tương sát. Mà nhân vật chính, đi ra Bàn Ti Động, chỉ thích bảy vị tỷ tỷ tốt.

Danh sách chương Đi Ra Bàn Ti Động

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK