Đế Tôn

Đế Tôn

Đế Tôn Review Rating: 9.0 out of 10 based on 1741 reviews.

Ai là fan của tác giả Trạch Trư hay là đã từng mất ăn mất ngủ với bộ truyện Độc Bộ Thiên Hạ thì không thể bỏ qua bộ truyện Đế Tôn này nhé. Đế tôn là truyện thuộc thể loại tiên hiệp. Truyện mới ra mắt ngày 20-2-2013.

Danh sách chương Đế Tôn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự15 Tháng tám, 2018 14:33
hay lắm lão Trư vt rất chắc tay đọc rất hay cứ úp mở gay tò mò nữa chứ
Avatar
Hadeki TTT09 Tháng bảy, 2019 12:02
bộ này là cả 1 tuổi thơ của tôi
Avatar
Trần Tuấn09 Tháng bảy, 2019 14:12
chuẩn...☺️
Avatar
Đế Tuyệt Long04 Tháng tám, 2020 07:42
.
Avatar
Trong Hoang11 Tháng mười một, 2020 11:42
HỆ THỐNG TU LUYỆN 1-Võ Đạo : Luyện Thể : Luyện Da => Luyện Thịt => Luyện Gân => Luyện Cốt => Luyện Mô. Luyện Khí : Luyện Khí => Hỗn Nguyên => Nội Cương => Ngoại Cương => Thần Luân ( 8Thần Luân ) 2-Thần Thông Cảnh : Nhất Trọng --> Bát Trọng : ( 8 Thần Thông ) 3-Đạo Đài Cảnh - Linh Đài - Dao Đài - Liên Đài - Đạo Đài - Huyền Đài - Thần Đài - Sinh Tử Đài - Thất Bảo Đài 4-Thần Phủ Cảnh - Minh Đường - Côn Luân - Thiên Môn - Huyền Đô - Ngọc Kinh - Ngọc Cung - Thần Phủ - Động Thiên 5-Thiên Cung Cảnh - Câu Trần - Hậu Thổ - Trường Sinh - Thanh Hoa - Tử Vi - Huyền Thanh - Ngọc Hoàng - Tử Tiêu - Huyền Thiên ( NVC Tự Tạo ) ( Thần Thức => Thần Hồn ) 6-Thần Cảnh - Thần Minh - Thiên Thần - Chân Thần - Thần Chủ - Thần Tôn - Thần Quân - Thần Đế ( Đại đạo kí thác thiên đạo ) - Hoàng Đạo Cực Cảnh Đại Đạo => Hoàng Đạo 7-Tiên Cảnh - Tiên Nhân - Chân Tiên* - Tiên Vương - Tiên Quân - Thiên Quân - Đạo Quân ** ( ***) - Nguyên Thủy ** Lĩnh ngộ tiên thiên bất diệt linh cân **=> Đạo Tôn *** Đạo tâm vĩnh hằng *** => Thiên Tôn *Mỗi cấp : sơ kỳ -> trung kỳ -> đỉnh phong -> đại viên mãn Vợ : Thi Hiên Vi ( 1 ) Quan Hệ Với Giang Tuyết (ẻm ko lấy) (2) Con : Kế Dô* Giang Triết ( Hồng Đạo Nhân )** Thánh Tử Quân ( Quân Đạo Nhân )( 1 ) Giang Tuyết Tinh ( 2 ) Vân Liên *** * ở tâm giới tạo Đại La Thiên Bị thương máu chảy uẩn dưỡng ** Cửu Phượng Trộm nguyên đương ko cẩn thận bị đính mới hạ sinh *** tiên thiên ngũ sắc linh hóa thành lúc khai thiên
Avatar
Trong Hoang13 Tháng mười một, 2020 11:08
3-Đạo Đài Cảnh - Linh Đài - Dao Đài - Liên Đài - Đạo Đài - Huyền Đài - Thần Đài - Sinh Tử Đài - Thất Bảo Đài 4-Thần Phủ Cảnh - Minh Đường - Côn Luân - Thiên Môn - Huyền Đô - Ngọc Kinh - Ngọc Cung - Thần Phủ - Động Thiên 5-Thiên Cung Cảnh - Câu Trần - Hậu Thổ - Trường Sinh - Thanh Hoa - Tử Vi - Huyền Thanh - Ngọc Hoàng - Tử Tiêu - Huyền Thiên ( NVC Tự Tạo ) ( Thần Thức => Thần Hồn ) 6-Thần Cảnh - Thần Minh - Thiên Thần - Chân Thần - Thần Chủ - Thần Tôn - Thần Quân - Thần Đế ( Đại đạo kí thác thiên đạo ) - Hoàng Đạo Cực Cảnh Đại Đạo => Hoàng Đạo 7-Tiên Cảnh - Tiên Nhân - Chân Tiên* - Tiên Vương - Tiên Quân - Thiên Quân - Đạo Quân ** ( ***) - Nguyên Thủy ** Lĩnh ngộ tiên thiên bất diệt linh cân **=> Đạo Tôn *** Đạo tâm vĩnh hằng *** => Thiên Tôn *Mỗi cấp : sơ kỳ -> trung kỳ -> đỉnh phong -> đại viên mãn Vợ : Thi Hiên Vi ( 1 ) Quan Hệ Với Giang Tuyết (ẻm ko lấy) (2) Con : Kế Dô* Giang Triết ( Hồng Đạo Nhân )** Thánh Tử Quân ( Quân Đạo Nhân )( 1 ) Giang Tuyết Tinh ( 2 ) Vân Liên *** * ở tâm giới tạo Đại La Thiên Bị thương máu chảy uẩn dưỡng ** Cửu Phượng Trộm nguyên đương ko cẩn thận bị đính mới hạ sinh *** tiên thiên ngũ sắc linh hóa thành lúc khai thiên
Avatar
Trong Hoang13 Tháng mười một, 2020 11:09
5-Thiên Cung Cảnh - Câu Trần - Hậu Thổ - Trường Sinh - Thanh Hoa - Tử Vi - Huyền Thanh - Ngọc Hoàng - Tử Tiêu - Huyền Thiên ( NVC Tự Tạo ) ( Thần Thức => Thần Hồn ) 6-Thần Cảnh - Thần Minh - Thiên Thần - Chân Thần - Thần Chủ - Thần Tôn - Thần Quân - Thần Đế ( Đại đạo kí thác thiên đạo ) - Hoàng Đạo Cực Cảnh Đại Đạo => Hoàng Đạo 7-Tiên Cảnh - Tiên Nhân - Chân Tiên* - Tiên Vương - Tiên Quân - Thiên Quân - Đạo Quân ** ( ***) - Nguyên Thủy ** Lĩnh ngộ tiên thiên bất diệt linh cân **=> Đạo Tôn *** Đạo tâm vĩnh hằng *** => Thiên Tôn *Mỗi cấp : sơ kỳ -> trung kỳ -> đỉnh phong -> đại viên mãn Vợ : Thi Hiên Vi ( 1 ) Quan Hệ Với Giang Tuyết (ẻm ko lấy) (2) Con : Kế Dô* Giang Triết ( Hồng Đạo Nhân )** Thánh Tử Quân ( Quân Đạo Nhân )( 1 ) Giang Tuyết Tinh ( 2 ) Vân Liên *** * ở tâm giới tạo Đại La Thiên Bị thương máu chảy uẩn dưỡng ** Cửu Phượng Trộm nguyên đương ko cẩn thận bị đính mới hạ sinh *** tiên thiên ngũ sắc linh hóa thành lúc khai thiên
BÌNH LUẬN FACEBOOK