Đế Thế Giới

Đế Thế Giới

Đế Thế Giới Review Rating: 7.0 out of 10 based on 5 reviews.

Cửu Thiên Đại Lục, Thương Khung phía dưới, hoàng triều trấn thiên địa, vạn tông vũ phong vân! Mênh mông Cửu Thiên, thiên hạ cửu Châu, mỗi một Châu chi địa, vô số cường giả tế chấp thiên hạ!

Hoàng kim đại thế, các loại Đạo Thai bảo thể đều hiện, vô tận Tiên kiêu tranh phong!

Một cái võ đạo thế giới tầng dưới chót thiếu niên, được đến thượng cổ Đại Đế truyền thừa, theo nhỏ bé võ đạo thế giới tầng dưới chót niết phá ra, thôn phệ hàng tỉ thần binh, trúc vô thượng Bá thể, trấn áp Cửu Thiên Tiên kiêu Nhân Hoàng!

Vĩnh Hằng phía dưới, chỉ có Đại Đế lưu danh bất hủ thế giới, ta muốn trở thành lộng lẫy nhất một đạo ấn ký! ---- Lâm Tinh Thần

Danh sách chương Đế Thế Giới

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK