Đế Hoàng Tu La Quyết

Đế Hoàng Tu La Quyết

Đế Hoàng Tu La Quyết Review Rating: 8.0 out of 10 based on 8 reviews.

Một là tu Nguyên giả cấp độ đầu tiên là Luyện thể, lại là Nguyên giả, Nguyên sư, Đại nguyên sư, Nguyên linh, Nguyên vương, Nguyên hoàng, Nguyên tôn, Nguyên thánh, Nguyên đế còn có thành thần, nhưng là Nguyên đế cùng thần hiện tại cùng bản không có.

Danh sách chương Đế Hoàng Tu La Quyết

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK