Đấu Thiên Vũ Thần

Đấu Thiên Vũ Thần

Đấu Thiên Vũ Thần Review Rating: 8.0 out of 10 based on 5 reviews.

Mười năm trước tuyệt thế thiên tài bị phế, mười năm sau, nhất khối thần bí đích ngọc thạch nhân duyên xuất hiện.

Đã từng thiên tài lần nữa giác tỉnh, đến vô thượng truyền thừa, từ đây Cá Chép vượt Long Môn, quyền toái hư không, lấy vô thượng thần uy

Từng bước xông phá thần bí viễn cổ thế giới ,chân đạp cửu thiên thập địa bước nghịch tập chi lộ

Cảnh giới: Ngưng Ấn Cảnh, Hoán Linh cảnh

....

P/s: Truyện mình chỉ vừa cvt xong chương 1,2,3,4,13 còn mấy chương còn lại chỉ là bản nháp nên khá tệ. Mấy bạn đọc thử nêua cảm thấy được thì mình mới dám cvt tiếp

Sợ ko ai đọc mà tốn thời gian làm thì nhục lắm =))

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK