Đấu Phá Chi Cửu Thiên Võ Hoàng

Đấu Phá Chi Cửu Thiên Võ Hoàng

Đấu Phá Chi Cửu Thiên Võ Hoàng Review Rating: 8.0 out of 10 based on 16 reviews.

Đấu Phá Chi Cửu Thiên Võ Hoàng.Làm một cái đỉnh thiên lập địa xuyên việt giả - duy nhất một trăm năm đến nay Võ Hoàng, Lê Phong hắn có nhiều như vậy đại tự hào cùng vinh dự.Nay, hắn muốn một quyền đập vỡ hư không tìm kiếm vị diện cánh cửa, xuyên đến một cái kỳ bí tiểu thuyết vị diện - Đấu Phá Thương Khung!Từ một đoạn đấu lực cho đến cửu thiên đấu đế, vô tận chiến tranh khói bụi, ngàn vạn bi thương, ngàn vạn cơ duyên, Đà Xá Cổ Đế động phủ, Cổ giới thiên mộ, Thái Hư Cổ Long di tích...Cùng dõi mắt theo tên này xuyên việt giả, nhìn hắn đánh khắp đấu khí đại lục không địch thủ tràng diện diễn biến!P/S : Lần đầu viết truyện anh em gạch đá tiếp nhận hết.

P/S 2 : Lịch đăng chương một tuần sáu - bảy chương.

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK