Đạo Tặc Hệ Thống

Đạo Tặc Hệ Thống

Đạo Tặc Hệ Thống Review Rating: 10.0 out of 10 based on 1 reviews.

Trộm Ngọc giả giết, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, trộm cướp Nhất Phương Thế Giới làm sao nhưXuyên toa Điện Ảnh Thế Giới, Trộm nữ chủ, Trộm bảo vật, Trộm một phương khí vận, không chỗ nào không phải TrộmCác nhân vật chính từng cái kêu khóc:“Ta đại khí vận”“Ta đại tạo hóa”“Ta Nữ Thần”Phương Hiếu Ngọc cười nhạt vung nhân: Tất cả đều là taĐạo tặc hệ thống tại thân, vô số năm sau, thình lình phát hiện nữ chủ vờn quanh, Số Mệnh Gia Thân.

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK