Đao Khí Tung Hoành

Đao Khí Tung Hoành

Đao Khí Tung Hoành Review Rating: 10.0 out of 10 based on 2 reviews.

✶ Thiên Đạo trải qua 2,800 năm, Cửu Châu đại lục duy nhất Thiên Đạo tông sư Cáp Minh Phi từ trần, Trung Thổ Kiền Châu tuy rằng như cũ cường thịnh, nhưng mất đi định quốc chi trụ, sóng gió ngập trời, ám lưu mãnh liệt.✶Ở xa xôi Bát Hoang Thanh Châu, một cái xem ra cũng không nổi bật thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được Thiên Đạo tông sư, một đời tinh hoa ngưng tụ mà thành Đạo châu, kéo tơ bóc kén, từ đó ngộ đạo.✶ Tại phong khởi vân dũng Cửu Châu đại lục, diễn nghĩa một hồi Đạo Khí ngang dọc, nhiệt huyết sôi trào cố sự.⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥❀ Mọi người đề cử truyện, cầu vote 10* !!, vote 9-10 dưới mỗi chương ủng hộ dùm mình nhé.❀ P/s 1: Thấy hay thì ủng hộ mình bằng nguyệt phiếu, kim đậu và chia sẻ cho mọi người cùng đọc, cũng đừng quên bình luận chém gió nhiệt tình cho truyện nhé.❀ P/s 2: Bạn nào có điều kiện thì bố cáo lệnh, kim sa châu, thất thải châu... ném vào. (づ ̄ ³ ̄)づ⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥

Danh sách chương Đao Khí Tung Hoành

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK