Đánh Quái Thăng Cấp Bạo Trang Bị

Đánh Quái Thăng Cấp Bạo Trang Bị

Đánh Quái Thăng Cấp Bạo Trang Bị Review Rating: 8.0 out of 10 based on 352 reviews.

♛Đã kịp tác♛

----------------------------------------------------------

Trong cơ thể có hồng hoang Thần Vực yêu thú tung hoành, trước mắt là chư thiên vạn giới cường giả như mây!Một buổi sáng bỏ mình, Mục Thiên Dương mang hệ thống xuyên qua mà đến!Đánh quái bạo công pháp, giết người xuất thần khí!Tay trái luyện đan tay phải rèn khí, tiểu con kiến hôi từ đó quật khởi mạnh mẽ!Tay cầm Lục Đạo Luân Hồi Xích giết sạch chư thiên thần ma, chưởng nâng Vũ Cực Hỗn Nguyên Đỉnh luyện hóa thế gian vạn vật!Chuyên môn thuốc chuyên trị các loại không phục!

--------------------------------♛Ném ném cái [Kim Đậu] bạo bạo cái [Chương]♛

Converter : ~ ViVu ~♛~Ném 1 NP = 2c♛

♛~Ném 1 Kim đậu = 20c♛

Danh sách chương Đánh Quái Thăng Cấp Bạo Trang Bị

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK