Đan Vũ Đế Quân

Đan Vũ Đế Quân

Đan Vũ Đế Quân Review Rating: 9.0 out of 10 based on 350 reviews.

【 2017 năm nóng nảy nhất huyền huyễn 】Thiếu niên Vân Hạo sắp chết thời điểm, thu hoạch được một cái chứa chín con rồng lớn thi thể cùng vô tận bảo tàng tùy thân Tiên Sơn.Từ đó, trên tiên sơn Tinh Quáng Linh dược, Thượng Cổ Truyền Thừa, Quảng Hàn Cung, Cửu Long Tỏa Thiên Quan, càng có tiểu la lỵ đồng dạng Thượng Cổ khí linh đều để cho hắn sử dụng!Lại nhìn Vân Hạo võ càn khôn, Phá Thương Khung, Phần Tiên nấu Ma, nghịch thiên quật khởi, trở thành Vạn Cổ mạnh nhất Đế Quân!

Danh sách chương Đan Vũ Đế Quân

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK