Đại Thừa Tướng

Đại Thừa Tướng

Đại Thừa Tướng Review Rating: 10.0 out of 10 based on 64 reviews.

Chấp chưởng thiên hạ, như hoa mỹ quyến. Như vậy ngày nếu là bị vây ở tứ tứ phương phương cung trong thành, nhưng cũng đần độn vô vị. Đại Yến triều bình tĩnh vô số năm tháng, trong triều bảy đại môn phiệt các hữu mưu đồ. Hưởng không xong vinh hoa, tranh không đủ quyền thế... Tần môn lớn nhỏ, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu! Nắm hết quyền hành là thừa tướng! Thịnh thế tao nhã, kéo không dứt. Hay Tần Hồng thiên hạ, đất nước của hắn!

Danh sách chương Đại Thừa Tướng

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK