Đại Thiên Thành Đạo

Đại Thiên Thành Đạo

Đại Thiên Thành Đạo Review Rating: 8.0 out of 10 based on 43 reviews.

"Vĩnh viễn không được trong chiến đấu tìm kiếm mỹ đức, vĩnh viễn không được tại tử vong trong tìm kiếm cao quý, muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, vậy thì dùng hết mọi thủ đoạn, giết hết so với ngươi còn mạnh hơn người!" "Có thể ta chỉ là muốn sinh tồn được." "Người khác cũng muốn sinh tồn, cho nên sinh tồn bản thân tựu là chiến đấu!" Một khối từ nhỏ mang tại trên người Mộc Bài, sẽ cho Kinh Bình mang đến như thế nào kỳ ngộ?

Danh sách chương Đại Thiên Thành Đạo

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK