Đại Ma Vuơng Tại Dị Giới

Đại Ma Vuơng Tại Dị Giới

Đại Ma Vuơng Tại Dị Giới Review Rating: 0.0 out of 10 based on 1 reviews.

Jack ( Quang Tiến ) xuyên không qua một cái vị diện đa chủng tộc, mang theo một cái [Ma Vuơng Hệ Thống ] :

-Hệ thống tu luyện :

+Người thường -võ sĩ -Võ sư-Võ Tông-Võ Thánh -Dũng sĩ-Đại dũng sĩ-Anh Hùng-Đại anh hùng

+Người thường -Học đồ-Pháp sư-Pháp Tông -Pháp Thánh -Linh sư-Đại linh sư-Ma pháp sư-Ma pháp đại sư

+Mỗi cấp chia làm :Thiên-Địa-Huyền -Hoàng

Truyện nói về jack muốn....

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK