Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể Review Rating: 9.0 out of 10 based on 15838 reviews.

Ở truyện mới này của Lão Đậu, chúng ta có thể gặp lại Viêm Đế Tiêu Viêm, Huân Nhi, hay Lâm Động trong Vũ Động Càn Khôn

Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể.Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh. Trong võ cảnh, Võ Tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn. Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địa. Tây Thiên điện, Bách Chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, con đường Chúa tể, ai nổi ai chìm? Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta làm đại chúa tể.

Danh sách chương Đại Chúa Tể

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Minh Đỗ14 Tháng bảy, 2018 15:02
hay
Avatar
Nguyen Tuan Anh15 Tháng tư, 2020 12:47
hay sương sương
Avatar
Lê Phan Gia Mân09 Tháng tám, 2020 16:32
hết phim chap mấy vậy
Avatar
Giang Đinh24 Tháng một, 2021 19:59
hết phần1 tập12 là kết thúc chương 108 nhá ace
BÌNH LUẬN FACEBOOK