Đại Âm Dương Chân Kinh

Đại Âm Dương Chân Kinh

Đại Âm Dương Chân Kinh Review Rating: 9.0 out of 10 based on 439 reviews.

Nhân thể 108 khiếu huyệt, thông thấu người vi Thần khiếu, tắc nghẽn người vi Tử khiếu, trời sinh Cửu Thần khiếu là được tu luyện. Cô Mộ thành thiên tài thiếu niên Tô Dạ, trời sinh hai mươi tám Thần khiếu, không đến tám tuổi liền có được ba mươi sáu Thần khiếu, lại thủy chung không thể đạp vào chính thức Linh tu chi lộ.

Mười năm ma luyện, nghìn lần thất bại, cuối cùng lấy được cơ duyên.

Thượng Cổ chân kinh, bất diệt pháp ấn, cửu chuyển Âm Dương, tung hoành vạn giới.

Danh sách chương Đại Âm Dương Chân Kinh

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyên Nguyễn24 Tháng năm, 2020 19:25
.0
Avatar
Nguyên Nguyễn24 Tháng năm, 2020 19:26
OwO
Avatar
Vô Hình Người28 Tháng năm, 2020 19:37
Linh tu chi đạo, có Đoạt Mệnh, Linh Thông, Trùng Huyền, Pháp Thân, Chân Không, Tuyệt Niệm, Tu Di, Thần U, Vũ Hóa cửu trọng cảnh giới
BÌNH LUẬN FACEBOOK