Đại Ác Ma

Đại Ác Ma

Đại Ác Ma Review Rating: 9.0 out of 10 based on 19 reviews.

Một người bình thường sinh viên, một loại cổ xưa pháp môn, một môn kế cận thất truyền kỹ thuật...Hiện đại xã hội, quyền pháp còn hữu dụng sao? Có lẽ chỉ có thể cường thân kiện thể, dám làm việc nghĩa đi...Một đạo thiểm điện trả lời cái vấn đề này! Hắn... Chuyển kiếp...Bất quá... Đây là cái gì địa phương? Không...có sạch sẽ phòng ốc, không có y phục, không có thực vật, không có nước sạch, không.... có, cái gì đều không có.....

Thế kỷ này xui xẻo nhất xuyên việt, xuyên việt đến ác ma nơi ở thế giới.... nơi này, là Vực sâu.....

Trước..... làm thế nào để sống sót..... ?Truyện full, xõa đi

Cầu đề cử, cầu kim đậu !!

Danh sách chương Đại Ác Ma

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK